Blog

Wypłata dodatku za pracę, za dzień wyznaczony jako wolny od pracy w równoważnym systemie czasu pracy.

by Bartosz Ilewicz • 28 kwietnia 2015

W równoważnym systemie czasu pracy pracownicy mogą pracować w niektórych dniach w przedłużonym wymiarze dobowym, nawet do 12 godzin, jeśli w zamian w innych dniach będą pracowali w wymiarze krótszym niż 8 godzin lub będą mieli udzielane dni wolne od pracy równoważące pracę w wymiarach przedłużonych. Pracodawca w systemie równoważnego czasu pracy może wydłużyć wymiar […]


Bezpieczeństwo żywności wymóg naszych czasów

by admin • 9 kwietnia 2015

Celem polityki Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności jest ochrona zdrowia i interesów konsumentów oraz jednoczesne zagwarantowanie niezakłóconego działania jednolitego rynku. Aby osiągnąć ten cel, UE zapewnia określenie i przestrzeganie norm kontroli w zakresie higieny żywności i produktów żywnościowych, zdrowia i dobrobytu zwierząt, zdrowia roślin oraz zapobiegania zagrożeniu zanieczyszczenia substancjami zewnętrznymi. UE ustanawia również zasady […]


Praca w godzinach nadliczbowych w praktyce.

by admin • 9 kwietnia 2015

Praca w godzinach nadliczbowych w praktyce. Powierzenie pracownikowi dodatkowej pracy ponad obowiązujący go wymiar czasu pracy i obowiązek udzielenia czasu wolnego w zamian za powierzoną pracę lub dodatek do wynagrodzenia. Jeżeli czas wolny jest udzielany na pisemny wniosek pracownika – jest on udzielany w tym samym wymiarze, co liczba przepracowanych godzin. W takim przypadku czas […]