Katarzyna Piotrowska-Radziewicz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

W latach 2008-2017 pracowała w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym i Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia specjalizując się w tworzeniu i stosowaniu regulacji prawnych z zakresu prawa farmaceutycznego oraz działalności leczniczej. Prowadziła postępowania administracyjne z zakresu reklamy leków, zezwoleń na prowadzenie hurtowni oraz aptek.  Po nowelizacji art. 94a ustawy- Prawo farmaceutyczne, która wprowadziła całkowity zakaz reklamy aptek twórczyni pierwszych opinii prawnych wskazujących na różnicę pomiędzy dozwoloną informacją a niedozwoloną reklamą apteki.

W swojej praktyce zawodowej uczestniczyła w prowadzeniu procesów legislacyjnych regulujących rynek obrotu lekiem. Przeprowadziła kilka nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, współtwórczyni przepisów wprowadzających e-receptę oraz receptę transgraniczną. Uczestniczyła w pracach międzyresortowych zespołów przy Ministrze Zdrowia dotyczących reklamy produktów z pogranicza czy opieki farmaceutycznej.

Była ekspertką rządu RP przy Komisji Europejskiej w pracach nad dyrektywą transgraniczną oraz przy Światowej Organizacji Zdrowia w międzyrządowej grupie roboczej ds. R&D.

Prowadzi zajęcia w ramach kursów specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych w zakresie prawnych aspektów wystawiania recept oraz ich odpowiedzialności zawodowej. Prowadziła zajęcia dla przyszłych adeptów pediatrii ucząc o podstawach farmakoekonomiki oraz o zasadach wystawiania recept. Wykładowczyni prawa medycznego.