Prawo farmaceutyczne

Jeżeli prowadzisz lub chcesz prowadzić aptekę bądź hurtownię, masz problemy z inspekcją farmaceutyczną bądź rozliczeniami z NFZ, chcesz przenieść zezwolenie, albo nie wiesz jak możesz przygotować informację handlową o aptece, żeby nie była reklamą, to oferta naszej kancelarii jest dla Ciebie.

W prowadzonej przez kancelarię praktyce, doradzamy w procesie wnioskowania o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki oraz hurtowni, przeniesienia zezwolenia, jego zawieszenia czy wygaszania. Wspieramy w sporach z Państwową Inspekcję Farmaceutyczną czy Narodowym Funduszem Zdrowia. Pomagamy w przygotowywaniu odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, a także służymy pomocą w całym procesie kontrolnym. Reprezentujemy klientów przed sądami administracyjnymi. Prowadzimy także sprawy karne gospodarcze, w zakresie m.in. naruszenia przepisów określających obrót lekiem, realizację recept czy sprawozdawczość.

Doradzamy także w przygotowywaniu materiałów informacyjno-handlowych pilnując, aby ich treści nie miały znamion reklamy. Ponadto, przygotowujemy oraz prowadzimy analizę umów franchisingowych czy regulaminów.

Posiadając szerokie doświadczenie legislacyjne, oferujemy klientom współpracę przy tworzeniu projektów propozycji legislacyjnych określonych aktów normatywnych (projektów, uzasadnień, Oceny Skutków Regulacji) oraz opinii do przedkładanych projektów legislacyjnych, ale przede wszystkim wspieramy klientów podczas trwania całego procesu legislacyjnego.

Proponujemy również przygotowywanie monitoringu legislacyjnego zarówno instytucji polskich (w tym: Sejm, Senat, Prezydent RP, Minister Zdrowia) jak i europejskich (Parlament Europejski, ze szczególnym uwzględnieniem Komisji ENVI (Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności) oraz Komisji Europejskiej, z analitycznymi komentarzami wskazującymi na wpływ projektowanych zmian prawnych na działalność biznesową klienta z uwzględnieniem uwarunkowań polityczno-gospodarczych.