Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe niewątpliwie wiążą się z dużym natężeniem emocji. Dzieje się tak dlatego, że sprawy związane z rozdziałem majątku następują tutaj w zbiegu z uczuciami, emocjami i więzami rodzinnymi. Doradztwo w tym zakresie wymaga nie tylko wiedzy prawniczej ale także empatii, doświadczenia życiowego a nawet znajomości pewnych aspektów psychologii, która może być nieodzowna przy podejmowaniu decyzji, w tych bardzo trudnych dla człowieka chwilach. Nasi prawnicy specjalizujący się w tej dziedzinie oprócz znajomości zagadnień prawnych związanych z długoletnią praktyką w prowadzeniu spraw spadkowych są także ludźmi z ogromnym doświadczeniem życiowym, wiedzą psychologiczną i inteligencją emocjonalną. Dlatego też weprzemy Państwa na każdym etapie tego procesu.

Nasze doświadczenia podpowiadają nam aby w przypadku osoby bliskiej za wszelką cenę uniknąć następnej rodzinnej tragedii w postaci walki spadkobierców o pozostawiony majątek.

Dlatego też bardzo często doradzamy Państwu przy sporządzeniu testamentu lub wykonaniu innych przewidzianych prawem czynności. Doradzamy przy podejmowaniu czynności związanych z aktem poświadczenia dziedziczenia. W sytuacji gdy jest to konieczne reprezentujemy naszych klientów przed sądem.

Nasz Prawnik na początku przeprowadzi z Państwem rozmowę, która pozwoli ocenić czy sprawa należy do kategorii spraw spadkowych bezspornych wymagających sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia czy też potrzebne będzie poprowadzenie w imieniu Państwa postępowania spadkowego w sądzie.

  • poprowadzimy sprawę o dział spadku, wydziedziczenie, zachowek
  • sporządzimy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, w celu ustalenia kręgu spadkobierców i wielkości udziałów spadkowych
  • pomożemy sporządzić ważny testament aby wskazać, kto ma po Państwu dziedziczyć i w jakich częściach
  • wystąpimy o zachowek gdy pominięto Cię w testamencie, a jesteś dzieckiem, rodzicem bądź małżonkiem zmarłego
  • poprowadzimy sprawę sądową o dział spadku gdy nie ma zgody wśród spadkobierców w tej sprawie
  • pomożemy w wydziedziczeniu potomka, który dopuścił się wobec Państwa przestępstwa lub rażącej niewdzięczności