Prawo medyczne

Ostatnie miesiące są dla nas wszystkich bardzo trudne. Pacjenci zderzają się z brakiem dostępu do świadczeń zdrowotnych. Mnożą się błędy medyczne, a pacjenci zostawieni są bez pomocy, sami sobie.

Chcemy Ci pomóc.

Oferujemy Tobie unikalne wsparcie prawne. Unikalne, ponieważ obok doświadczonych w pomocy pacjentom radców prawnych, możesz liczyć na konsultacje swojej sprawy z lekarzami i specjalistami z zakresu zdrowia publicznego. Otrzymasz od nas zrozumiałą dla Ciebie analizę swojej sprawy wraz ze scenariuszami dalszego działania.

Jeżeli zdarzyło Ci się, że:

  • odmówiono Tobie świadczenia medycznego ze względu na COVID,
  • wystąpiły u Ciebie powikłania po leczeniu COVID,
  • otrzymałeś diagnozę za późno z powodu obostrzeń pandemicznych,
  • nie dostałeś się sam lub z dzieckiem do lekarza z powodu pandemii.

Zadzwoń do nas. Pomożemy.

W każdym przypadku, kiedy:

  • odstąpiono od leczenia pacjenta,
  • wyrządzono pacjentowi krzywdę,
  • doszło do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta/ śmierci pacjenta wskutek leczenia (tj. doszło do błędu medycznego skutkującego pogorszeniem stanu zdrowia),
  • nie wyjaśniono przyczyn śmierci pacjenta,
  • pacjent nie był informowany o procesie leczenia,
  • odmówiono rodzinie dostępu do informacji o pacjencie,

Skontaktuj się z nami! Udzielimy wsparcia prawnego!

Komu pomogliśmy

Wygraliśmy sprawę o zadośćuczynienie i odszkodowanie przed Sądem Okręgowym w Gliwicach w sprawie szeregu błędów diagnostycznych, terapeutycznych i organizacyjnych Szpitala Klinicznego nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, które doprowadziły pacjentkę do stanu agonalnego i następnie śmierci. Wykazaliśmy wszystkie zaniedbania i błędy w sztuce lekarskiej, ujawniliśmy jak niefrasobliwość i zaniechania mogą doprowadzić do tragicznego końca. Wygraliśmy dla jej najbliższych-niepełnoletniego wówczas syna i męża, prawie 800 000 zł., co ówcześnie stanowiło jedną z najwyższych kwot w Polsce.